Polityka prywatności

Allegion – Gotowość do RODO, Maj 2018

Aktualizacja gotowości Allegion w związku z RODO

W Allegion pomagamy ludziom zachować bezpieczeństwo w miejscach, w których mieszkają, pracują i które odwiedzają. Posiadając ponad 25 marek sprzedawanych w prawie 130 krajach na całym świecie, specjalizujemy się w zabezpieczeniach drzwi, oferując szeroką gamę produktów: od zamków do mieszkań i domów po te, wykorzystywane w budynkach komercyjnych, przez samozamykacze i urządzenia ewakuacyjne, stalowe drzwi i ramy, po kontrole dostępu i systemy kontroli produktywności pracowników.

Bezpieczeństwo i integralność danych, które zbieramy, zarządzamy, przetwarzamy i kontrolujemy w imieniu naszych pracowników i klientów ma kluczowe znaczenie dla naszej działalności. W niniejszej aktualizacji naszej gotowości do RODO chcielibyśmy przedstawić szerzej nasze starania w zakresie ochrony prywatności i jak przygotowujemy nasz program ochrony prywatności, zwłaszcza odnośnie RODO.

Nowe przepisy wymagają solidnego podejścia do przetwarzania danych osobowych
Nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO) (UE) 2016/679 wchodzi w życie 25 maja 2018 r., zastępując obecną dyrektywę UE o ochronie danych. RODO wymaga zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych przez firmy, nawet jeśli nie znajdują się one na terenie UE. Na przykład przedsiębiorstwa oferujące towary lub usługi mieszkańcom UE, nawet jeśli nie mają siedziby w UE, mogą mieć zobowiązania wynikające z RODO.

Co robimy w Allegionie?

Zgodność z RODO jest priorytetem w naszej organizacji. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych. W związku z tym, w przypadku stosowania RODO, odpowiednie spółki grupy Allegion wdrożyły program ochrony danych, którego celem jest przestrzeganie kluczowych zasad RODO, w tym zgodności z prawem, sprawiedliwości i przejrzystości, ograniczenia celu; minimalizacji danych; precyzji; ograniczenia przechowywania, integralności i poufności; a także odpowiedzialności.

Zgodność z RODO a obsługa klienta
Droga do zgodności z RODO to proces. Spełnianie i przekraczanie oczekiwań naszych klientów, a także spełnianie wymagań nowej regulacji RODO jest przedsięwzięciem dla całej organizacji, ponieważ dotyczy codziennych czynności przez nas wykonywanych.

Jako Twój zaufany partner w zakresie produktów i rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa, poważnie podchodzimy do kwestii prywatności i bezpieczeństwa danych. Stworzyliśmy Biuro Ochrony Prywatności, aby zapewnić organizacji wskazówki odnośnie priorytetów prywatności, nie tylko tych stworzonych przez RODO, ale także wynikających z przepisów dotyczących prywatności w każdym regionie, w którym prowadzimy działalność. Nasze działania w zakresie ochrony danych obejmowały aktualizację naszych wewnętrznych i zewnętrznych zasad dotyczących prywatności i plików cookie, przeprowadzanie ocen prywatności danych w naszych lokalizacjach na całym świecie, kontrolę bezpieczeństwa danych osobowych, szkolenie naszych globalnych zespołów i analizowanie naszych produktów w świetle nowych wymogów zgodnie z RODO.

Identyfikacja dostawców
Allegion dokonywał przeglądu i nadal kontynuuje rewizję naszych umów zawieranych globalnie z dostawcami zewnętrznymi i partnerami handlowymi, aby zapewnić, że wszyscy nasi partnerzy stosują wysokie standardy prywatności i ochrony danych, zgodnie z oczekiwaniami naszymi oraz naszych klientów, w tym przestrzegają przepisów RODO. Nasza Instrukcja dla Dostawców i Kodeks postępowania dla naszych partnerów handlowych zostały zmienione w celu uwzględnienia obowiązku przestrzegania zasad prywatności i zgodności z RODO od wszystkich naszych partnerów handlowych, którzy zajmują się PII.

Inwentaryzacja danych i oceny skutków
Allegion przeprowadza audyty prywatności i oceny wpływu na prywatność, aby dokonać przeglądu konsekwencji i priorytetów prywatności dla danych osobowych, którymi zarządzamy, które przechowujemy, przetwarzamy, utrzymujemy, gromadzimy i kontrolujemy. Działania te obejmują analizę przepływów danych i ich przechowywania, transfer danych, przeglądy ryzyka i pozycję strukturalną w odniesieniu do przejrzystości, zgodności z prawem, celu, zgody, ograniczenia, uczciwości, poufności i ochrony poufności, przechowywania rejestrów i odpowiedzialności zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Szkolenia dla pracowników Szkolenie pracowników ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia zasady prywatności w fazie projektowania w naszych codziennych działaniach. Opracowaliśmy i przeprowadziliśmy globalne szkolenia dotyczące ochrony danych, aby zwiększyć świadomość i zrozumienie RODO oraz jego wpływu na nowe zasady, procedury i odpowiedzialność wszystkich pracowników w celu zwiększenia ochrony prywatności w naszej globalnej działalności. Obejmiemy nimi wszystkich członków organizacji przed 25 maja 2018 r. za pośrednictwem naszego korporacyjnego systemu Learning Management. Ponadto w ciągu ostatniego roku przeprowadzono wiele szkoleń na żywo mających na celu uświadomienie naszych pracowników odnośnie ich obowiązków w zakresie nowych zasad i procedur, które mają wpływ na działanie określonych funkcji w organizacji.

Allegion przestrzega prywatności, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, którymi zarządzamy, które kontrolujemy lub przetwarzamy i zobowiązujemy się do wdrożenia solidnego programu ochrony prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z biurem ds. Prywatności Allegion, na adres dataprivacy@allegion.com.