POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Firma AXA Stenman Poland uważa jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy za fundament swojej działalności. Wysoki standard wyrobów i usług związanych z projektowaniem, produkcją i sprzedażą okuć budowlanych oraz przestrzeganie przepisów prawnych i norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego, a także bezpieczeństwo użytkowania naszych wyrobów to wizytówka naszej firmy.

Jako najważniejsze kryterium potwierdzenia jakości uznajemy zadowolenie naszych klientów, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia załogi oraz zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko.

Wymagania i oczekiwania naszych klientów, ciążenie do ciągłego i planowego zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym jak również ochronę środowiska naturalnego, wyznaczają kierunek naszego działania.

Każdy wykonany wyrób, bezpieczeństwo jego użytkowania powinno zadowalać obecnego klienta i stanowić rekomendację dla przyszłego odbiorcy.

JAKOŚĆ AXA GWARANCJĄ
PEWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA W RĘKU

 

W naszej firmie stosujemy System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP zgodnie z normami:

 • PN-EN ISO 9001:2015,
 • PN-EN ISO 14001:2015,
 • PN N 18001:2004,

co gwarantuje, że jakość naszych wyrobów i usług, wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo i higiena pracy odpowiada najwyższym standardom.

 

Zapewniamy, że zintegrowany system jest ustawicznie nadzorowany i doskonalony. Wysoką jakość, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko pragniemy uzyskać realizując postawione cele:

 • ciągle dążenie do zmniejszenia ilości braków i reklamacji,
 • zaangażowanie całej załogi w stosowanie Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, a także informowanie załogi o wynikach dzialań w tym zakresie,
 • utrzymanie wysoko wykwalifikowanej załogi na każdym stanowisku poprzez szkolenia załogi i personelu kierowniczego,
 • stosowanie i stale doskonalenie metod organizacji produkcji w oparciu o nowe i bezpieczne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, uwzględniające również kontrole i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska,
 • przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów prawnych w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykorzystanie postępu technicznego oraz organizacyjnego dla doskonalenia stanowisk pracy poci kątem zmniejszenia uciążliwości pracy,
 • ograniczania zagrożeń i czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy,
 • kontrolowanie procesu produkcyjnego na każdym etapie jego realizacji,
 • szybkie reagowanie na ciągle zmieniające się potrzeby rynku,
 • określanie celów dotyczących jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnienie niezbędnych środków technicznych, finansowych oraz kompetentnego personelu do realizacji ustalonych zadań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
 • współpraca z pracownikami w zakresie wszystkich aspektów BHP związanych z ich pracą,
 • uniknięcie wystąpienia nieprzewidzianych zagrożeń i w sytuacjach awaryjnych ocena potencjalnego zagrożenia, planowanie i realizacja działań zapobiegawczych,
 • zapobieganie potencjalnym zdarzeniom wypadkowym,
 • doskonalenie procesów związanych z regularnym monitorowaniem dokonywaniem pomiarów oraz działań, które mają znaczący wpływ na środowisko poprzez segregację odpadów oraz zapobieganie zanieczyszczeniom

 

 

Polityka Zarządu jest jawna i ogólnie dostępna personelowi oraz wszystkim zainteresowanym.

 

 

Pobierz Oryginalny Dokument